Vi har bytt namn till Akira Redovisning AB

Gladö Redovisning AB (559021-8409) har ändrat namn och heter fr.o.m. 2019-02-05 Akira Redovisning AB

Samtliga övriga bolagsuppgifter kvarstår och det är och kommer att vara Karin, Mille och Katja som jobbar vidare med våra kunder precis som tidigare.

Glöm ej att uppdatera bolagsnamnet i era register där vi finns med idag. 

Under våren kommer en ny hemsida lanseras och e-postadresser m.m. uppdateras. Vi återkommer så snart det är dags och tills dess nås vi på samma mailadresser som tidigare.